Avstängning av den provisoriska gång- och cykelvägen

Gång- och cykelvägen från Greta Arwidssons väg till Albanova kommer att vara avstängd 6/7-10/8.
Istället hänvisas till Drottning Kristinas väg. 
 
Det är alltså den tillfälliga vägen mellan G Arwidssons väg och byggnaden Albanova som stängs av. 
INTE Greta Arwidssons väg från bussen till oss.
 
Den avstängda gång/cykelvägen går utmed Roslagsbanan.