Avstängning vid Greta Arwidssons väg

Greta Arwidssons väg kommer att vara avstängd för fordonstrafik från Roslagsvägen till viadukten Roslagsbanan den 15 februari – 1 maj. Bilister måste ta vägen över KTH men cyklister och gående berörs inte.