Intressanta kurser och föreläsningar för föreningsaktiva

Kurserna och föreläsningarna är kostnadsfria för cirkelledare eller personer från koloniföreningar som har ett aktivt samarbete med Studiefrämjandet Stockholms län.

Valberedningsarbete – kunskap och inspiration för dig som är med i valberedningen till en ideell förening
Tisdag 29 januari kl. 18.00-21.00
Anmälan via hemsidan:

https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2019/januari/valberedningsarbete/

 Motivera ideella – om ledarskap, människors behov och drivkrafter
Föreläsning med Aron Schoug
26 mars kl. 18.00-20.30

https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2019/mars/motivera-ideella—forelasning-med-aron-schoug/ 

Föreningskunskap / Styrelseutbildning på distans, start 1 februari:

https://www.studieframjandet.se/skane-lan/gustav-arrangemang/kurser/2019/februari/grundlaggande-foreningskunskap-pa-distans/

 Föreningskunskap / Styrelseutbildning, två kvällar
4 + 11 april kl. 18-21

https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustav-arrangemang/kurser/2019/april/grundlaggande-foreningskunskap–styrelseutbildning—tva-kvallar/