Söderbrunns granne Campus Albano flyttar in

Nu pågår inflyttning för fullt i koloniområdets stora granne Campus Albano. Projekteringen och bygget har pågått sedan slutet av 1990-talet och nu är flera hus i funktion.
Området bygger samman Stockholms universitet, KTH och Karolinska institutet med Nationalstadsparken. Ambitionen har därför varit att utforma utemiljöerna så att de stärker spridningsvägarna för växter och djur med bland annat sedumklädda tak, träd och stora ytor med växter.
I området finns det ett 1000-talet forskar- och studentrum, flera institutioner och många arbets- och studieplatser. Först på plats var Pressbyrån och restaurangen Proviant men efter hand öppnas fler publika platser utmed Albanovägen som sträcker sig igenom hela området ovanför den överbyggda Värtabanan.