Gemensam beställning av gödsel

Vi har även i år möjlighet att beställa brunnen gödsel från en hästgård i Brottby. Gödseln är ogräsfri, eftersom den har lagrats i container, uppblandad med torv och välbrunnen.
Vi, som köpt denna i sex säsonger, är mycket nöjda. Gödseln levereras i svarta säckar om 50 liter och kostar 40 SEK/säck.
Allt lastas av på parkeringsplatsen vid nedre B-grinden. Beställda säckar, som inte hämtas ut, tillfaller föreningen.

Beställ senast 26 mars till godsel@soderbrunn.se
Skriv i ämnesraden:
– Lottnr
– Önskad leveransdag
– Antal säckar gödsel
Samt inne i mejlet
– Namn och telnr. Ev notering om någon annan betalar och hämtar dina säckar

Du betalar kontant på plats (jämna pengar) eller med swish (skriv lottnr och namn) i förväg, senast 20 april till 076-567 87 08 (Karin Garmer)

Två leveransdatum 2018:

Lördag 21april
Kontant betalning kl 9.45
Leverans kl 10.00

Söndag 22 april                                   
Kontant betalning kl 9.45                                                                                    
Leverans kl 10.00                                

Gödselgruppen