Kort rapport från föreningens årsmöte

Vi hälsar de nya ledamöterna och suppleanten välkomna till Söderbrunns styrelse: 
Anna Carlsson Nordqvist, ledamot (kassör), A64b
Eva Pestmalis, ledamot, A03
Johan Carlson, suppleant, B114

Årsmötet beslutade om extra uttaxering i år med 300 kr och höjning av medlemsavgiften med 400 kr 2019. 

Årets Silvermyra delades ut till Britt-Marie Arne-Hellström och Hanna Svanerud (ej närvarande). 

Karin Garmer påminde om att gemensam beställning av gödsel ska skickas senast den 26 mars till godsel@soderbrunn.se

Efter årsmötesförhandlingar och lunch höll professorn i humanbiologi vid GIH, Peter Schantz, ett mycket intressant föredrag om Den okända nationalstadsparker. Han berättade om områdets spännande historia med de anrika parkområdena fram till dagens exploateringshot.