Eldningsförbud!!

Det är mycket varmt på koloniområdet. Det råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har därför beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län. Förbudet omfattar även särskilt iordningställda grillplatser men inte egen tomt, till exempel kolonilotter. Lokala regler kan dock gälla.

Kungliga Djurgårdens Förvaltning, som vi arrenderar mark av, vill att vi inför ett totalt eldningsförbud. Det betyder att det inte längre är tillåtet att grilla inne på lotterna och på vår gemensamma grillplats vid Kärnhuset.

Denna torra och varma sommar gör också att det finns risk för självantändning i öppen trädgårdskompost med torrt material. Glöm inte att vattna din kompost.

Läs mer!