Regnbågsflaggor på Söderbrunn

På förslag av – söderbrunnskolonisten sedan 32 år – Kenneth Andersson har styrelsen köpt in två Prideflaggor. Regnbågsflaggan är också symbol för freden och för den kollektiva rörelsen. 
 
Söderbrunn firar mångfald, fred och kollektivt samarbete under 2018-års Pridefestival.