Parkeringstillstånd

Hösten är här och det är dags att planera för 2020.
Vill du ha ett parkeringstillstånd? Det finns ett fåtal lediga. Priset för nästa år kommer att vara detsamma som i år, dvs 500 kr. Vi får lika många tillstånd som vi haft i år.

Om du är intresserad av parkeringstillstånd ska du senast 21 oktober skicka ett mail till parkering@soderbrunn.se
Detaljerad information om betalning och distribution av tillstånden skickas ut i slutet av oktober.
Anders Johansson A51 sköter parkeringstillstånden.