Städdag den 20 oktober

Välkommen till höstens ordinarie städdag söndagen den 20 oktober  kl 10.00-12.30! 

Avprickning kl 9.45, Därefter uppdelning i arbetsgrupper.
Det kommer att finnas två containers för sorterbart = blandat avfall
t ex trä, metall, plast och glas. Man får inte kasta miljöfarligt avfall, mat- och hushållsavfall, vätskor, sten, betong, tegel. Ej heller trädgårdsavfall, som hör hemma på komposten.                                                                                            
Efter avslutat städpass serveras sedvanligt ärtsoppa med punsch och smörgås samt kaffe. Ta med egen kåsa/sopptallrik och kaffemugg.