Kurser under hösten

Kurser, föreläsningar och studiebesök augusti tom oktober 2021

Söndag 22 augusti start från koloniområdet kl 9. 
Studiebesök i Margareta och Börje Remstams trädgård utanför Eskilstuna för att se grönsaks- och blomsterodlingar. Börje är täckodlingens kung som började täckodla för nästan 40 år sedan. Tack vare täckodlingen behöver rabatter och land inte vattnas ens under riktigt torra somrar.
Samåkning med delade bilkostnader. Ta med matsäck! Ange i din anmälan om du har tillgång till bil och hur många passagerare du kan ta med.
Sista anmälningsdag 15 augusti.

Lördag 4 september kl 9–13
Bocka höga växtstöd
Vi lär oss bocka stöd för exvis klematis av Marianne Svärd. Marianne är civilingenjören med det stora intresset för trädgård och hantverk som har skrivit boken ”Trädgårdsprojekt”.
Kostnad ca 520:-/person.
Sista anmälningsdag 15 augusti. FULLBOKAD! 

Lördag 11 september kl 10-14
Beskärning av bär- och prydnadsbuskar. Teori och praktik med Annica Larsdotter. Annica har varit odlingsrådgivare hos FOR. 
Sista anmälningsdag 28 augusti.

Lördagen den 25 september Äpplets dag kl 11-14
Äppel- och pärondag med trädgårdsmästare och pomolog Niklas Medin med samtal och tips om äpple- och päronodling, skötsel och bestämning av sorter i vårt koloniområde. Niklas är en av sju sortbestämmare i Sveriges pomologiska sällskap. Om du vill få äpplen bestämda ska du ha med dig fem av varje sort.
Sista anmälningsdag 11 september.

Söndag 3 oktober kl 15-16
Visning av Stigbergets Borgarrum  – Anna Lindhagens museum. Samling vid Fjällgatan 34. Intill museet ligger Anna Lindhagens täppa som är öppen för allmänheten. 
Kostnad 50:-/person.
Sista anmälningsdag 15 augusti.

Lördag 9 oktober kl 10-14
Beskärning av fruktträd
Teori och praktik med Annica Larsdotter. 
Sista anmälningsdag 25 september. 

Deltagande i föreningens kurser är, om inte annat anges, kostnadsfria för medlemmar i koloniföreningen Söderbrunn. Övriga betalar 50 kr. Studiebesök och s k hantverkskurser har oftast en kostnad, som betalas med swish till 076-567 87 08 när man fått bekräftelse per mail att man är anmäld.
Om du får förhinder och inte lämnar återbud till kurser@soderbrunn.se senast två dagar före kursen, debiteras du 200 sek. Eftersom många föreläsningar/kurser har ett begränsat antal deltagare, är det olyckligt om föreningen tvingas betala för outnyttjade platser. Det är rimligt att den som anmält sig och inte dyker upp står för kostnaden.
Där inte annat anges håller vi till i eller utanför Kärnhuset.
Välkommen att anmäla dig till kurser@soderbrunn.se . Ange i ämnesraden vilken eller vilka kurser du anmäler dig till.

Kursgruppen