Extra städdag

Extra städdag
Höstens extra städdag äger rum den 28/8 kl 10.00. Samling vid Kärnhuset för avprickning kl 09.45. Vi behöver bl a sortera upp brännhögen, förbereda trädplantering m.m.
Kaffe och kaka serveras.

Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år samma dag!