Kolonisternas hus rustas upp

Stockholms Koloniträdgårdar äger ett hus, Kolonisternas Hus, vid Hornsbergs strand. Huset håller på att rustas upp och en möteslokal på bottenvåningen kan nu lånas gratis av koloniföreningar för möten.

Huset har en lång och brokig historia som brovaktarstuga vid en träbro som gick över Karlbergskanalen, men också som bostadshus. Stockholms Koloniträdgårdar hyr av Stockholms stad och huset är K-märkt. I området finns också Lilla Hornsberg som disponeras av De litterära sällskapens samarbetsnämnd och koloniföreningen Karlbergs-Bro.

Läs mer om Kolonisternas Hus.