Kategoriarkiv: Styrelsen

Glöm inte att anmäla dig om du vill äta en lunch vid årsmötet!

Årsmöte söndagen den 22 mars 2020
Tid: 12.00
Plats: Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8/Hornsgatan
Buss 4, hållplats Lignagatan eller T-bana Hornstull
 
Efter mötet bjuder föreningen på gemensam ekologisk lunch från restaurangen Kalf & Hansen.
Två alternativ finns: fisk eller vegetariskt – följt av småkakor och kaffe
Vi serverar vin, öl och vatten.
 
Den som vill inta lunch efter mötet ska anmäla sig och dessutom meddela val av mat
senast 8 mars till
karin@garmer.se
Med vänlig hälsning
Styrelsen

Extra städdag lördag 25 augusti

Välkomna till EXTRA STÄDDAG lördag 25 augusti 2018 kl. 10-12

Vi samlas som vanligt vid Kärnhuset senast kl. 9.45 för avprickning och delar in oss i arbetsgrupper. Efter två och en halv timmes genomfört arbete söker du upp din gruppledare (eller någon av oss i styrelsen) som prickar av dig igen. När ovan är gjort är du hjärtligt välkommen till en enkel lunch som serveras kl. 12.30 i Kärnhuset. Tag med din egen kaffekopp är du snäll, vi vill ju slippa engångsartiklar.
Vi tycker det ska bli trevligt att träffa er kolonister igen och att arbeta tillsammans för vår förenings bästa. Kanske vill du dela med dig av din skörd om den varit riklig eller bara utbyta tankar om hur din sommar varit eller hur din odling gått i hettan. Det prunkar på Söderbrunn trots rekordhettan.
Väl mött önskar vi alla i styrelsen; Anders, Anna, Bisse, Eva, Johan, Karin, Lotta, Lena och Michele.

P.S. Du som är kolonist, som inte fyllt 75 år, måste delta i två städdagar per år, en på våren och en på hösten. Har du förhinder kan du skicka en person i ditt ställe som måste pricka av sig som alla andra. Har du fyllt 75 år är du befriad från städarbetet men alltid välkommen till lunchen.

Kort rapport från föreningens årsmöte

Vi hälsar de nya ledamöterna och suppleanten välkomna till Söderbrunns styrelse: 
Anna Carlsson Nordqvist, ledamot (kassör), A64b
Eva Pestmalis, ledamot, A03
Johan Carlson, suppleant, B114

Årsmötet beslutade om extra uttaxering i år med 300 kr och höjning av medlemsavgiften med 400 kr 2019. 

Årets Silvermyra delades ut till Britt-Marie Arne-Hellström och Hanna Svanerud (ej närvarande). 

Karin Garmer påminde om att gemensam beställning av gödsel ska skickas senast den 26 mars till godsel@soderbrunn.se

Efter årsmötesförhandlingar och lunch höll professorn i humanbiologi vid GIH, Peter Schantz, ett mycket intressant föredrag om Den okända nationalstadsparker. Han berättade om områdets spännande historia med de anrika parkområdena fram till dagens exploateringshot.
 

 

 

 

 

Har du något i föreningens bodar och stugor??

Dags att se över vad vi har i våra gemensamma bodar och stugor!

Genom årens lopp har det samlats både skräp, ”bra att ha grejer” och personliga ägodelar i stugor och bodar, förutom redskap mm som tillhör föreningen.
På sensommarens och höstens städdagar planerar vi att städa, slänga skräp och sånt som inte längre behövs. Allt för att få bättre tillgänglighet i utrymmena.
För att inte av misstag slänga personlig egendom måste du som har prylar där märka upp dem. Kom också ihåg att märka upp ev låst skåp i boden nära flaggstången på B-sidan.
Märk tydligt med namn och lottnummer så det är klart senast den 20 augusti.

Frågor? Kom förbi på B116 eller maila till info@soderbrunn.se

Hälsar Styrelsen genom Lena

 

Välkomna till årsmötet den 12 mars kl 12!

Kallelse till årsmöte för Koloniföreningen Söderbrunns medlemmar

Tid: Söndagen den 12 mars 2017 kl. 12.00
Avprickning sker innan mötets början. Kom i god tid!
Plats: Tellus fritidscenter, Lignagatan 8, hörnet Hornsgatan, Södermalm
Närmaste T-bana är Hornstull. Buss 4 – hållplats Lignagatan.
Motioner: Skall vara Styrelsen tillhanda senast tisdagen den 21 februari och mejlas till: info@soderbrunn.se

Efter årsmötet bjuder föreningen på lunchbuffé och fika följt av föreläsning av inbjuden gäst och frågestund. För att kunna köpa in rätt mängd mat behöver alla som vill äta lunch anmäla detta till en mejladress. Adressen är lunch@soderbrunn.se. Skriv endast antal personer och lottnr i ämnesraden för mejlet. Medlemmar som inte har mejl skickar sms med samma information till telefonnummer 0708 419545. OBS! Anmälan om lunch, senast måndagen den 6 mars.

Dagordning, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, inkomna motioner samt övriga årsmöteshandlingar mejlas/postas till medlemmarna under vecka 8, dvs senast två veckor innan årsmötet, tillsammans med information om inbjuden föreläsare.